Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

VSD Børnehaven Birkely

Kontaktoplysninger

Birkely 9915 7515

Pædagogisk afdelingsleder Mariane Pihl Kristensen, 25399788 / 99156180

Birkevej 2, Lem, 7860 Spøttrup

Åbningstider: mandag-torsdag 6.15 - 16.45, fredag 6.15 -15.45

Afdelingens profil

Birkely har plads til 40 børn i alderen 2,11 - 6 år. Børnehaven er bygget i 2018, og fremstår moderne, lys og indbydende. Indretningen indbyder til at børn kan lege, finde plads og ro til fordybelse, samtidig med at de kan være tæt på voksne og være med i daglige gøremål. Børnehaven ligger lige op ad skolen i Lem.

Børnehaven Birkely er en børnehave ude på landet inde i en by, og vores egen lille skovbørnehave, som vi bruger både til små udflugter og i længere perioder. Rundt om os er by, marker og skov. Vi bruger både nærmiljøet og at tage på ture til Skive. Flere gange årligt inviterer vi gæster fra nærmiljøet, ex. dagplejen og plejehjemmet.

Vi vil gerne kendes på at børnehaven er et godt sted at blive større.  Vi prioriterer at store hjælper små, og at børnene øver sig i selv at kunne klare de udfordringer, som de møder i løbet af dagen. Det kan være selv at tage sine sko på, at lytte til en historie, at hælde vand op til sidekammeraten, at trøste en ven; at jeres børn oplever at de kan selv og kan vise omsorg for andre er kendetegnende for den praksis vi arbejder ud fra.

Børnene støttes i at få venner og knytte venskaber, så de har mod og lyst til at udfordre sig selv både personligt, sprogligt og kropsligt.

Vi ser det som en styrke, at være tæt på skolen i hverdagen. Vores legeplads er tilgængelig for skolebørnene, og børnene møder her hinanden i løbet af dagen samtidig med, at vi har flere fælles arrangementer og projekter i løbet af året, der knytter os sammen. Bl.a. Børnenes dag, biblioteksbesøg, læsegrupper.

Vi har også forskellige arrangementer sammen med indskolingen i Lem, og de ældste børn deltager i forskellige forløb med de øvrige børnehaver i VSD og lokalområdet. Ligesom vi har besøgsdage for dagplejen og har traditioner med plejehjemmet. Dette for, at børnene skal opleve at de er del af et fællesskab i deres nærmiljø, at de er en del af noget større, og at andre gerne vil være sammen med dem om noget.

Dagligdagen

Den overordnede struktur i hverdagen er fastlagte daglige aktiviteter, tilbagevendende traditioner og større temaer.

Vi inddrager børnene i praktiske daglige opgaver, her samarbejder store og små, og børnene får en oplevelse af at have værdi. Denne tilgang afspejler vores indretning i huset, hvor alle materialer er tilgængelige for børnene.

I børnehavelivet er der mange gøremål, for børnene er legen det primære værktøj, derfor arbejder vi bevidst med at undgå for mange opbrud i hverdagen, så børnene har mulighed for at fordybe sig og have medindflydelse på deres deltagelse.

  • Det sociale

Vores fokus er, at børnene udvikler ansvarlighed, bevarer deres nysgerrighed og lærer at fungere i fællesskaber sammen med andre i både små og store grupper. Her er ”fri for mobberi” en af grundstenene. I Birkely prioriterer vi derfor den gode tone i og uden for huset, hvor vi taler pænt til og især om hinanden, og hvor mod, respekt, tolerance og omsorg er begreber børnene lærer i praksis. At alle kan lege med hinanden, stor som små er en anden kerneværdi i huset.

  • Det sproglige

Vi har fokus på sprogets betydning for barnets udvikling, både i de daglige samtaler samt i mere strukturerede forløb, ex samling med sange/drama, barnets eget rim, højtlæsning, sprogværksteder og mere specifikke tiltag.

  • Det kropslige/ motoriske

Vores udearealer både i børnehaven og skoven indbyder til kropslig udfoldelse, hvor børnene kan udfordre deres krop på alle planer. Børnehaven er indrettet med meget gulvplads til fysiske lege. Vi prioriterer ugentlige strukturerede forløb i hallen, med fredagsyoga og diverse bevægelseslege. Vi er udenfor dagligt og i al slags vejr.

  • Det naturlige (udeliv)

Både vores legeplads og skoven giver børn mulighed for varierede og eksperimenterende naturoplevelser. Der er mulighed ofr at lege med forskellige naturmaterialer og bevæge sig i forskellige terræner. Akiviteter knytter sig også til årstiden.

  • Faste arrangementer i Birkely med børn, forældre og bedsteforældre

Sommerfesten for børn, deres familie og personalet er 2. fredag i juni

Bedsteforældredagen er sidste fredag i september.

Julearrangement for børnehaven, hvor forældre inviteres er sidste fredag i november.