Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

VSD Børnehaven Grankoglen

 

VSD Børnehaven Grankoglen

 

Kontaktoplysninger:

VSD Rødding Børnehave Grankoglen, Borgen 4 B, 7860 Spøttrup

Telefonnummer: 99156182

Pædagogisk afdelingsleder: Mariane Pihl Kristensen mpkr@skivekommune.dk

Åbningstider: mandag - torsdag 6.15 - 16.45, fredag 6.15 - 15.45

 Teknisk serviceleder: Henrik Madsen, tlf 99157536 hema@skivekommune.dk 

Om Grankoglen

Velkommen til hjemmesiden for Rødding Børnehave Grankoglen – Egnens naturbørnehave!

Grankoglen er en børnehave, hvor der lige nu går 35 glade piger og drenge i alderen 3-6 år fra Spøttrup-egnen – mange er fra Rødding by .

På vores 4,5 tdr. land store legeplads har børnene masser af muligheder for udendørs bevægelse og lege.

I vores kæmpestore hus leger vi de mere stille lege, vi synger, klipper, læser. Grankoglens bygninger er nutidigt pavillonbyggeri, der består af tre bygninger kædet sammen af en stor overdækket terrasse der fungerer som et dejligt ekstra rum. Her er det muligt at forene udelivet, som vi vægter højt, med indendørsaktiviteterne.

Vores legeplads er 3,5 fodboldbaner stor! Børn er skabt til at bevæge sig. Bevægelse og

leg er barnets redskab til at indtage og sanse verden. Det er også grundlaget for barnets udvikling, kropsbevidsthed og trivsel.

Overalt på hele legepladsen er der mange legefunktioner, som tilgodeser, udvikler, udfordrer og stimulerer børnene motorisk.

Vi har store sandkasser med mange legeredskaber og vores store gokartbane, hvor der er masser af plads til at køre ræs på gokarter, løbecykler og egne medbragte cykler. Vores klatreborge og gynger er flittig brugte og giver gode muligheder for legerelationer.

Vi har en stor bålhytte, der flittig benyttes og en lidt mindre bålplads på området.

Vi har en stor jordhøj, som er god at kravle på, grave i, lave vandfald på når det regner og køre på kælk ned af, når det sneer. Børnene kan klatre i vores mange klatretræer, der er en skov, hvor de kan lege skjul, bygge huler, slappe af i hængekøjer og lege vilde lege.

Overalt på hele legepladsen er der mange legefunktioner, som tilgodeser, udvikler, udfordrer og stimulerer børnene motorisk.

Og selv om vi bor ude på landet, kommer vi nemt afsted; enten ved at gå eller cykle på Vest Salling stien eller benytte den offentlige bus der kører lige forbi.

 

Dagligdagen

I børnehaven er tilknyttet fast personale for at sikre den nære relation mellem barnet og den voksne.  Børnene er opdelt i 2 grupper; gruppernes sammensætning kan være forskellig fra år til år idet der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.

Der tages individuelle hensyn til det enkelte barn i forhold til barnets alder, behov og udvikling, rent praktisk ifht. sovetider og spisning, men også ifht. barnets generelle sproglige, motoriske og sociale udvikling.

Den overordnede struktur i hverdagen er fastlagte daglige aktiviteter, tilbagevendende traditioner og større temaer.

Vi inddrager børnene i praktiske daglige opgaver, her samarbejder store og små, og børnene får en oplevelse af at have værdi. Denne tilgang afspejler vores indretning i huset, hvor alle materialer er tilgængelige for børnene. Huset er opdelt i små mindre zoner så der er plads og mulighed for at lege uforstyrret.

I børnehavelivet er der mange gøremål, for børnene er legen det primære værktøj, derfor arbejder vi bevidst med at undgå for mange opbrud i hverdagen, så børnene har mulighed for at fordybe sig og have medindflydelse på deres deltagelse.

 

Faste arrangementer i Grankoglen med børn, forældre og bedsteforældre

Disney Aften i Januar (arrangeret af forældreråd)

Disco aften i Marts (arrangeret af forældreråd)

Cykel ræs og fælles spisning i maj (arrangeret af forældreråd)

Bedsteforældredagen er fredag før Sct. Hans i Juni

Sommerfesten for børn, deres familie og personalet er sidste fredag i juni

Julearrangement for børnehaven, hvor forældre inviteres til juleklip foregår i december

De andre måneder inviterer Børnehaven til Forældre kaffe om eftermiddagen og 2 gange årligt inviterer vi til Fælles morgenmad for alle i familien.

 

Måltider i løbet af dagen

Alle børn har mulighed for at spise Morgenmad i børnehaven

Til de andre måltider skal der medbringes en lille madpakke. Det vil sige brød og frugt til kl 9, en lidt støre madpakke til frokost ca. kl. 11.30 og igen en lidt mindre med brød / eller frugt til eftermiddagsmad kl 14.

Børnenes madpakker er forældrenes ansvar – og har stor betydning for deres trivsel og læring. Vær derfor bevidst om hvad der puttes i madkasserne hver dag og at det skal være nemt for børnene at pakke madderne ud. Vi ønsker, at spisesituationerne er rolige stunder og at måltiderne er samlingsstunder, hvor der udvikles samværsformer og bordskik, som kan fremme trivslen. 
 

Praktiske oplysninger

Ønsker du dit barn passet i Rødding Børnehave Grankoglen skal du henvende dig til Skive Kommunes pladsanvisning eller bruge opskrivningen på Borger.dk

Du har mulighed for at få dit barn passet enten på fuldtid (48 timer) eller deltid (25 timer ugentlig).
Pladsanvisningen kan kontaktes på tlf. 99155500


Udmeldelse
Udmeldelse skal ske til Pladsanvisningen med 1 måneds varsel + løbende måned.

 

Kommunikation:

Vi ønsker at have en god og åben kommunikation med vores forældre. Til dette bruger vi forskellige platforme: AULA, DAYCARE og FACEBOOK

AULA kræver et log on, ligeledes gør DAYCARE; disse modtager I ved opstarten

I øvrigt henviser vi til FACEBOOK Den åbne gruppe :Vestsalling skole og dagtilbud (Giv den et synes godt om) & den lukkede gruppe: Grankoglens forældre (Ansøg om medlemskab)

 Ønsker du at vide mere.

 Så kontakt os for et besøg eller se nærmere på vores pædagogiske læreplan