Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

VSD Lem Skole

 

Kontaktoplysninger

VSD Lem Skole, Vejbyvej 5, 7860 Spøttrup

VSD, Lem Skole 99157510

VSD Lem SFO: 99157512

Pædagogisk afdelingsleder: Dennis Lyndrup Deleuran, tlf. 20901161, dend@skivekommune.dk. 

SFO-leder: Hanne Nielsen: hani@skivekommune.dk

Teknisk serviceleder: Brian Høegh: tlf. 20809466, bria5545@skiveskoler.dk 

Afdelingens profil

Lem undervisningsafdeling har et meget tæt samarbejde med lokalområdet og er repræsenteret i Kulturnetværket, som varetager de forskellige lokale foreningers interesser.

Elevtallet på Lem undervisningsafdeling er ca. 125 elever, fordelt fra 0.-6. klasse.

Personalet består af en pædagogisk afdelingsleder, lærere, pædagoger og undervisningsassistenter, hvor det for fleres vedkommende gælder, at de er ansat ved mere end 1 afdeling i VSD.

 

Dagligdagen

Fællesskabet er vægtet højt, både i hele VSD og i Lem undervisningsafdeling. For hele institutionen, VSD, kommer det specielt til udtryk i ”VSD uger”, hvor undervisningsafdelingerne laver læringsaktiviteter på tværs af institutionen, men desuden også gennem forskellige arrangementer i VSD, eksempelvis koncerter, forfatterdage, sportsdage og lignende.

For undervisningsafdelingen i Lem er fællesskabet i fokus, når vi mandag morgen har morgensamling med sang, fortælling og forskellige optrædener. Her samles vi i Trompeten, som er vores fællesrum. De dage, hvor der ikke er morgensamling, starter indskoling og mellemtrin dagen med læsebånd.

Strukturen i løbet af skoledagen for indskolingen ser således ud:

7.55-8.15   Morgensamling eller læsebånd

8.15-8.35   FF

8.35-9.35   Læringsaktiviteter

9.35-9.45   Spisepause

9.45-10.10 Pause

10.10-11.40 Læringsaktiviteter

11.40-11.50 Spisepause

11.50-12.15 Pause

12.15-12.45 Læringsaktiviteter

12.45-12.55 Pause

12.55-13.25 Læringsaktiviteter

Om onsdagen slutter dagen først 13.40

For mellemtrinnet fortsætter mandag, tirsdag, torsdag og fredag til kl. 13.55, og onsdag slutter de først kl. 14.55.

Gode traditioner er med til at skabe en god skole og med til at få oplevelsen af at tilhøre et fællesskab. Undervisningsafdelingen i Lem har flere traditioner, som både foregår på skolen og i lokalsamfundet. Luciaoptog - på skolen, i Lihme kirke, i Lem kirke - er en smuk og begivenhedsrig aktivitet, som vi alle ser frem til hvert år. Desuden kan nævnes Børnenes Dag, motionsdag, besøgsdage, juleklippedag, julefest, skolefester, lejrskole, teater hvert 2. år osv. Alt sammen traditioner, som styrker fællesskabsfølelsen og samtidig den enkelte elevs trivsel og læring.

Undervisningsafdelingen i Lem er kendetegnet ved at have et tæt forældresamarbejde, som viser sig i form af stor opbakning til afdelingens arrangementer, et engageret kontaktforældreråd, medansvarlige klasseforældreråd i de enkelte klasser og generelt en stor vilje til at få tingene til at lykkes.

 

SFO

Tlf.: 99157512

Åbningstid på skoledage: Kl. 6.15 - 8.00 / 14.00 - 17.00 ( fredag kl. 16.00 ).

På skolefridage holder sfo åbent fra kl. 6.15 - 17.00 (fredag kl. 16.00). På skolefridage er de fælles pasning for alle sfo'er i VSD på skift i en sfo. I juli måned er det muligt at tilkøbe feriepasning.

Lem Sfo er for børn fra 0 - 3 klasse. Vi har vores egen afdeling på skolen, som er indrettet med små og store rum til både leg og kreative aktiviteter. Vi har store udenoms arealer med legeplads, hvor en del er fælles med den lokale børnehave.

I sfo er der mulighed for mange kreative aktiviteter, aktiviteter i hallen, skolesport, computer, IPad og udendørs aktiviteter på legeplads, bålhus, boldbane og skovområde. I sommerhalvåret har vi en dag i ugen motion for alle, hvor vi udnytter de lokale muligheder for bevægelse / motion og tager på cykeltur. Hver måned udsendes en sfo avis med månedens aktivitetstilbud.

Vi har i sfo'en tradition for at tage på lejr i 3 dage i efterårsferien, julefrokost, fastelavnsfest, sommerfest med overnatning og fælles aktiviteter med de andre sfo'er i VSD. Der er mulighed for morgenmad mellem kl. 6.45 - 7.30.

 

Eftermiddagsklubben

Tlf.: 99157512

Eftermiddagsklubben er for børn i 4 - 6 klasse. Vi har selvstændige lokaler i skolens mediatek. I klubben er der mulighed for at være i hallen, lave kreative aktiviteter, spille computer, udendørs fitness, klubfest og hyggeligt samvær med kammerater og voksne.

Klubben er kun åben på skoledage fra endt skoletid til kl. 16 hver dag.