MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Tilgængelighedserklæring

SKIVE KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet http://vsd.aula.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på http://vsd.aula.dk?
Du kan kontakte SKIVE KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på http://vsd.aula.dk

Overholdelsesstatus
Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne a) Det offentlige organ har selv evalueret webstedet, b) Vurdering er foretaget af ekstern part og c) Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af webstedet.

Evalueringsrapporter
Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter.

  • Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold
Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke tilgængeligt indhold inddeles jf. webtilgængelighedsloven i tre kategorier – og omhandler funktion eller indhold, der:

  1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
  2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde – dvs. hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde fra myndighedens side, og kun ganske få mennesker har gavn af det. Det kan fx være en rapport eller vejledning, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
  3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven
Der ligger dokumenter / pdf som endnu ikke er gjort tilgængelige. Skolen er undervist I at dokumenter skal være tilgængelige.

Der er krav om at skolen uploader en xxxrapport. Det er vurderet, at det er en uforholdsmæssig stor byrde at tilgængeliggøre denne rapport. Brugere, der oplever ikketilgængeligt materiale på websites, er velkommen til at kontakte VSD for at få materialet læst op eller tilsendt.

Funktion eller indhold, der ikke er omfattet af loven

Ingen bemærkninger

  • Ingen bemærkninger

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed

Vi vil fremad rettet begrænse brugen af pdf.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, at lov om webtilgængelighed overholdes. Hvis du oplever, at et websted ikke lever op til kravene og ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive til wa-tilsyn@digst.dk.

Denne erklæring blev første gang offentliggjort den 6. januar 2020.