MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

VSD Bestyrelsen

VSD Bestyrelsen er fælles for alle VSDs afdelinger dagtilbud og skole.

Der er valg af forældrerepræsentanter hvert andet år i lige år, hvor 4 af de 8 medlemmer er på valg. Alle suppleanter er på valg hvert andet år.
Der har hidtil været fredsvalg, som har betydet at alle lokalområderne i VSD er repræsenteret.

VSD Udskoling: Mette Thoftgaard Jensen
VSD Balling Skole: Lærke Søndergaard
VSD Lem Skole: Henriette Dalgaard (formand), henry_my@hotmail.com, 61714115
VSD Rødding Skole: Dorthe Karina Siggaard Sørensen
VSD Børnehuset Fjordbo, Lihme: Simon Sandberg
VSD Børnehuset Troldebo, Ramsing: Anne Ebbesen Sørensen
VSD Børnehaven Birkely, Lem: Mette Sloth Høstgaard
VSD Børnehaven Grankoglen, Rødding: Kevin René Milter Ladegaard

3 medarbejderrepræsentanter: Dianna Kristiansen, Kaja Dahl Thomsen, Ulla Toft.
4 elevrådsrepræsentanter: (Balling, Lem, Rødding, Udskoling).
3 ledelsesrepræsentanter er tilknyttet bestyrelsen: Michael Schrader (skole- og dagtilbudsleder), Finn D Andersen (souschef), Mariane Pihl Kristensen (pæd. afdelingsleder).