Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Politik for skole-hjem samarbejde

Det er inden for skolens og sfo’ens rammer formålet at skabe så god, åben og konstruktiv dialog mellem hjemmet og skolen som muligt - for derigennem at varetage barnets tarv og skabe de bedst mulige forudsætninger for dets udvikling.

Barnets udvikling er en fælles opgave for det pædagogiske personale og for forældre. Det betyder, at skolen tager initiativ til at forældrene mødes, så de kan lære hinanden at kende og udvikle et fællesskab, der er til gavn for deres børn.

Samarbejdet mellem skole og hjem tager afsæt i det enkelte barns behov.

Samarbejdet bygger på gensidig tillid og åbenhed.

Ovenstående søges opnået ved følgende:

Principper for kommunikation

Kommunikationen foregår både gennem samtaler, møder, telefonisk og gennem AULA.
Det er væsentligt at være opmærksom på sammenhængen mellem kommunikationens indhold og måden, der kommunikeres på. Det tilstræbes således, at
- Møder anvendes til nuancerede orienteringer, debatter og svære samtaler
- Telefonsamtaler anvendes til orienteringer, der kræver mundtlig kommunikation
- AULA anvendes til orienteringer og mødeindkaldelser

Principper for forældresamtaler

Skole-hjem samtaler afholdes efter behov, dog mindst én gang om året for alle. Samtalerne omfatter både sociale og faglige aspekter ved barnets udvikling. Forældresamtaler afholdes i tidsrummet 8-17. Datoer og tilmelding meldes ud i god tid.

Principper for forældremøder

Klassens lærere indbyder 1-2 gange om året til et forældremøde, hvor formålet er at drøfte forhold af almen karakter vedrørende klassen, og skabe forudsætninger for at klassens forældre kan lære hinanden at kende. Skolen tager ansvar for, at klassens forældre danner et klasseforældreråd, der har til opgave at tage initiativ til sociale arrangementer omkring klassen og dens forældre.

Kontakt til skolen

Ledelsen udarbejder retningslinjer for og en vejledning til hvordan hjemmet kan kontakte skolen og lærerne.
Det forventes, at forældrene orienterer sig dagligt på AULA.

Ændret på VSD-bestyrelsesmøde 28.11.2018.