Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Princip for lektier

Princip for lektier i VSD

Formål:

At skabe en fælles forståelse for hvad lektier er, hvorfor lektier gives, samt sikre en tydelig ansvarsfordeling.

Lektier er en træningsopgave for den enkelte elev, og skal give anledning til etablering af gode studievaner og refleksion over egen læring. Lektien baseres på stof gennemgået i undervisningstiden, således at eleven som udgangspunkt vil kunne løse opgaven uden støtte fra en voksen.

Det er en målsætning for skolen at forberede eleverne på at blive klar til at møde de krav, der bliver stillet efter folkeskolen.

I VSD er lektier en integreret og understøttende del af undervisningen. Læreren tilstræber, at lektier sættes i en sammenhæng, så det giver mening for eleven. Lektier gives, når den enkelte lærer vurderer, at lektien skaber sammenhæng.

Ni kendetegn for lektier, der har en positiv effekt:

  • Lektierne har et tydeligt formål, og eleverne har en klar forståelse af mening, relevans og læringsudbytte.

  • Lærerne tydeligt kommunikerer forventninger til elever og forældre om fx omfang af og formål med lektierne samt forventninger til, at lektierne gennemføres til tiden.

  • Der er en tydelig kobling mellem lektierne og det stof, der arbejdes med i undervisningen.

  • Lektier varieres i form og indhold, så elevernes interesse fastholdes.

  • Lektier ikke tildeles i slutningen af timen, hvor eleverne er mindst koncentrerede. 

  • Lektierne ikke bruges som straf.

  • Eleverne får feedback på lektierne.

  • At forældrene får mulighed for at få indsigt og gå i dialog med børnene om deres læring.

  • At give mulighed for at alle børns læringspotentialer sættes i spil (Kilde: EVA).

Rammen for VSD´s arbejde med lektier:

Teamet omkring klassen koordinerer og sætter rammerne for lektiemængden og tidsforbruget i den enkelte klasse. Hvis ikke andet er aftalt med forældrene, tilrettelægger lærerne elevernes lektiearbejde således, at eleverne kan klare lektiearbejdet på egen hånd uden voksenhjælp. Lektierne kan laves individuelt, i par eller grupper. Som udgangspunkt gives der tid på klassen til at lektien kan nås i undervisningstiden. Dette gør sig dog ikke gældende for forberedelseslektier samt større opgaver. Såfremt der opleves et behov, kan emnet drøftes som et punkt på forældremøde. 

VSD anerkender, at eleverne har forskellige forudsætninger og forskellige baggrunde, hvorfor der forventes, at lærerne omkring eleverne differentierer i lektiemængde og kompleksitet i de enkelte fag for de enkelte elever.

Der forventes, at lærerteamet er opmærksomme på at drøfte især de større opgavers placering hen over et skoleår, så der undgås alt for mange sammenfald.

Vedtaget af Bestyrelsen i VSD 15.3.2022