Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Princip for klassekasser

Klassens forældre opfordres til at have en klassekasse. En klassekasse er en fælles pengeindsamling, som den enkelte klasse kan etablere. Indbetaling til en klassekasse er frivillig. Klassens forældre indbetaler et aftalt beløb, som aftales på et forældremøde. Klassekassen er med til at understøtte de tiltag som forælderådet arrangerer.

Formålet:
Formålet er at understøtte forældrerådets arbejde med de sociale arrangementer i og omkring klassen.

Administration:
Klassekassen kan anvendes til fælles oplevelser/ arrangementer ved udgifter til ture m.v. som forældrerådet står for. Klassekassen er solidarisk. Kan/vil en elevs forældre ikke betale, har eleven samme ret til at nyde godt af klassekassen på lige fod med andre elever. Ligeledes har tilflyttede elever samme ret til at nyde godt af klassekassen uden forudgående indbetalinger. Elever kan ved fraflytning fra klassen ikke kræve sin indbetaling tilbage.

Ved klassekassens oprettelse aftales procedurer for indbetaling, anvendelse og udbetaling. Det er forældrene i klassen, som beslutter, hvor meget der skal indbetales til klassekassen. Vi anbefaler 100 kroner pr. år.

De formelle rammer:
Ifølge Undervisningsministeriet er det tilladt at indsamle og administrere mindre beløb som supplement til aktiviteter ud af huset, samt til forsødelse af klassens hverdag. Folkeskoleloven (LBK nr. 1396 af 28/09/2020) - §50 stk. 8 og 9.

Vedtaget i bestyrelsen ved VSD 28.04.2021.