Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Principper for lejrskoler

Målet for lejrskoleophold er med udgangspunkt i Folkeskolens formål at tilstræbe at give eleverne bedre mulighed for at styrke deres viden og indsigt gennem oplevelser og erfaringer ved aktiviteter uden for skolen samt at tilbyde muligheden for at opnå fortrolighed med dansk kultur (og andre kulturer).

På lejrskoleophold bør der lægges vægt på arbejdet med emner, der kan behandles med væsentligt større udbytte, end det er muligt i den daglige skolesituation.
Det kundskabsmæssige sigte bør som hovedregel være grundlaget for planlægningen af lejrskoleopholdet i overensstemmelse med klassetrinnets læseplaner.
Det sociale indhold er væsentligt og tilstræbes indarbejdet både i det faglige arbejde og i de perioder, hvor der ikke arbejdes fagligt.
Eleverne bør tidligt inddrages i både den faglige og organisatoriske planlægning og tilrettelægning af lejrskolens forløb. Det er dog skolens lærere, der bør bestemme lejrskolens placering m.h.t. tid, sted samt lejrskolens endelige indhold. Lærerne bør ved udvælgelsen have øje for andre fagområder end de traditionelle.

Det tilstræbes, at eleverne deltager i to lejrskoleophold i løbet af deres skolegang i Vestsalling Skole og Dagtilbud.
VSD lejrskoler kan med fordel placeres i 6. klasse som et led i brobygning til ny afdeling og i 8/9 klasse.
Lejrskolen i 8/9 klasse forventes at foregå inden for landets grænser.

Der forventes fuld elevdeltagelse, da der er tale om undervisning.
Skolen betaler 750 kroner pr. elev for 6.klasse og 1000 kroner for elever i 8/9 klasse.
Der kan opkræves elevbetaling i henhold til Undervisningsministeriets gældende regler. Denne udgør 100 kroner pr. døgn, som går til mad og drikke.
Der forventes ikke betaling udover dette.

Den enkelte afdeling har udover dette friheden til at videreføre eller danne nye traditioner for hytteture/ekskursioner/koloni lokalt.
Forældrearrangerede ture uden skolens deltagelse foregår som udgangspunkt uden for skoletiden.

Godkendt i Bestyrelsen 9. april 2018